• 1 سال پیش

  • 2

  • 33:40

کارامل سی و یکم: با چی بریم سفر؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل سی و یکم: با چی بریم سفر؟

پادکست کارامل
  • 33:40

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات

حالا که سفرکردن از واجبات زندگی ماست و شوق دیدن و کشف سرزمین های جدید را در سر داریم، کدام وسیله را برای رفتن و تجربه کردن انتخاب می کنیم و چرا؟ از مسیر لذت ببریم یا زودتر به مقصد برسیم؟


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز