• 6 سال پیش

  • 46

  • 01:04

رادیوگراف تیزر

ساسان خادم
1
1
0

رادیوگراف تیزر

ساسان خادم
  • 01:04

  • 46

  • 6 سال پیش

توضیحات
رادیوگراف برنامه ای رادیویی در ارتباط با هنر عکاسی است که به مطالب و اخبار روز عکاسی ایران می پردازد . رادیو گراف توسط دانشجویان کارشناسی عکاسی ساخته شده است . لینک تلگرام : https://telegram.me/radiographer

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads