• 1 سال پیش

  • 3

  • 03:22:21

جایگاه برند ایران و سایر رقبا در بازار عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

جایگاه برند ایران و سایر رقبا در بازار عراق

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:22:21

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات

جلسه هفدهم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "جایگاه برند ایران و سایر رقبا در بازار عراق"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads