• 1 سال پیش

  • 1

  • 03:16:14

علل افت صادرات به عراق و راهکارهای افزایش سهم بازار

باشگاه تجارت با عراق
0
توضیحات

جلسه چهاردهم باشگاه تجارت با عراق در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "علل افت صادرات به عراق و راهکارهای افزایش سهم بازار"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads