• 10 ماه پیش

  • 23

  • 03:00:37

خاطرات و تجارب تلخ و شیرین با عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

خاطرات و تجارب تلخ و شیرین با عراق

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:00:37

  • 23

  • 10 ماه پیش

توضیحات

 جلسه سیزدهم باشکاه تجارت با عراق در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "خاطرات و تجارب تلخ و شیرین با عراق"با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads