• 1 سال پیش

  • 5

  • 02:49:45

فرصت‌ های تجاری اربعین برای صادرات به عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

فرصت‌ های تجاری اربعین برای صادرات به عراق

باشگاه تجارت با عراق
  • 02:49:45

  • 5

  • 1 سال پیش

توضیحات

جلسه یازدهم باشگاه تجارت با عراق در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ با موضوع "فرصت‌ های تجاری اربعین برای صادرات به عراق"با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads