• 10 ماه پیش

  • 31

  • 02:11:11

حمل و نقل کالا به عراق

باشگاه تجارت با عراق
1
1
1

حمل و نقل کالا به عراق

باشگاه تجارت با عراق
  • 02:11:11

  • 31

  • 10 ماه پیش

توضیحات

فایلهای صوتی جلسه چهارم کلاب تجارت با عراق

مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

 با موضوع حمل و نقل کالا به عراق


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads