• 1 سال پیش

  • 4

  • 03:30:04

صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
توضیحات

 جلسه دوازدهم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ با موضوع "صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق"با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads