• 10 ماه پیش

  • 7

  • 03:40:56

پرسش و پاسخ درباره صادرات به عراق با حضور کارشناسان و صادرکنندگان باتجربه در حوزه عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

پرسش و پاسخ درباره صادرات به عراق با حضور کارشناسان و صادرکنندگان باتجربه در حوزه عراق

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:40:56

  • 7

  • 10 ماه پیش

توضیحات

لسه شانزدهم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "پرسش و پاسخ درباره صادرات به عراق با حضور کارشناسان و صادرکنندگان باتجربه در حوزه عراق"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads