• 1 سال پیش

  • 9

  • 03:40:56

پرسش و پاسخ درباره صادرات به عراق با حضور کارشناسان و صادرکنندگان باتجربه در حوزه عراق

باشگاه تجارت با عراق
0
توضیحات

لسه شانزدهم کلاب تجارت با عراق در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ با موضوع "پرسش و پاسخ درباره صادرات به عراق با حضور کارشناسان و صادرکنندگان باتجربه در حوزه عراق"


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads