• 1 سال پیش

  • 4.0K

  • 09:39

سوگ ایرانیان و آغاز کین سیاوش

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

سوگ ایرانیان و آغاز کین سیاوش

قصه‌های شاهنامه
  • 09:39

  • 4.0K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در قسمت چهلم این پادکست شما سوگ کیکاوس و رستم و کشته شدن سودابه را خواهید شنید و در ادامه آغاز جنگ‌های کین‌خواهی سیاوش بین تورانیان و ایرانیان بازگو خواهد شد. این قسمت از کتاب داستان‌های شاهنامۀ فردوسی به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.


shenoto-ads
shenoto-ads