• 1 سال پیش

  • 1.4K

  • 09:20

داستان سیاوش؛ پنجم

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

داستان سیاوش؛ پنجم

قصه‌های شاهنامه
  • 09:20

  • 1.4K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت، داستان حسادت گرسیوز و زمینه‌چینی برای مرگ سیاوش روایت شده است.


shenoto-ads
shenoto-ads