• 5 سال پیش

  • 30

  • 02:22
کپی یا تقلید مسئله این است.

کپی یا تقلید مسئله این است.

مدیر نوین
1
کپی یا تقلید مسئله این است.
  • 02:22

  • 30

  • 5 سال پیش

کپی یا تقلید مسئله این است.

مدیر نوین
1

توضیحات
یکی از موارد بسیار مهم در رونق کسب و کارها رعایت حق مالکیت معنوی می باشد که معمولا در ایران به فراموشی سپرده شده است وبه راحتی برخی از فراد ایده دیگران را کپی می کنند و از آن کسب درآمد می کنند. modirenovin.com

با صدای
رضایاوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads