• 5 سال پیش

  • 41

  • 04:59
کسب و کار چیست؟

کسب و کار چیست؟

مدیر نوین
1
کسب و کار چیست؟
1
0

کسب و کار چیست؟

مدیر نوین
  • 04:59

  • 41

  • 5 سال پیش

توضیحات
اگر می خواهید کسب وکاری راه اندازی کنید و نمی دانید که چه اقدامی انجام دهید این فایل صوتی را گوش کنید بعد به صفحه مقاله کسب وکار خانگی چیست ؟ و مزایای آن چیست ؟ نگاهی بیاندازید و تجربیات خود رابرای ما بیان نمایید. آدرس مقاله: https://goo.gl/LKd2NE https://goo.gl/LKd2NE

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads