• 1 سال پیش

  • 20

  • 12:20

اکسکونومی | 25 بهمن 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
0
0
0

اکسکونومی | 25 بهمن 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
  • 12:20

  • 20

  • 1 سال پیش

توضیحات

لحظه هند

حالا که تمام دنیا درگیر مسائل ژئوپلتیکی هستن، هند داره خیلی آروم تبدیل به یک ابر قدرت اقتصادی میشه.


shenoto-ads
shenoto-ads