• 1 سال پیش

  • 19

  • 02:35

کوین کست | 25 بهمن 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
0
0
0

کوین کست | 25 بهمن 1401 | اکسکوینو

رادیو اکسکوینو
  • 02:35

  • 19

  • 1 سال پیش

توضیحات

امروز تو دنیای کریپتو چه خبره؟

- ثبت رکورد 44 میلیون آدرس فعال بیت کوین به لطف Ordinals

- راه اندازی برنامه‌ی تحول زیرساخت مالی توسط بانک مرکزی امارات

- توقف صدور BUSD توسط Paxos


shenoto-ads
shenoto-ads