• 1 سال پیش

  • 213

  • 01:02:00

تسکین کودکان در یک فاجعه طبیعی یا انسانی(روانشناسی کودک)

داروچی
1
1
1

تسکین کودکان در یک فاجعه طبیعی یا انسانی(روانشناسی کودک)

داروچی
  • 01:02:00

  • 213

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود شانزدهم پادکست داروچی بر اساس راهنمای آموزشی دستورالعمل دقیق و کاربردی که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک منتشر شده با عنوان مراقبت از کودکان بعد از تروما، فاجعه یا مرگ راهنمایی برای والدین و متخصصین. این راهنما توسط مرکز مطالعات کودکان این دانشکده تنظیم شده. آموزش میده به ما بعنوان والدین یا نزدیکان خانواده ای که کودک دارن یا بعنوان متخصص روانپزشکی و یا روانشناسی تا چگونه با موضوع تروما در کودکان برخورد کنیم. چطوری باهاشون صحبت کنیم. چطوری به تاب آوری بیشترشون کمک کنیم.shenoto-ads
shenoto-ads