• 1 سال پیش

  • 264

  • 55:31

شپش سر Head Lice - پرسشها، تشخیص، درمان و نکات مهم دیگر

داروچی
1
1
0

شپش سر Head Lice - پرسشها، تشخیص، درمان و نکات مهم دیگر

داروچی
  • 55:31

  • 264

  • 1 سال پیش

توضیحات

قسمت سیزدهم پادکست داروچی مربوط به همه ابعاد بیماری شپش سر هستش. از شناخت درمان راهکارهای پیشگیری و مهمترین سوالات.در متن از کلمه فارسی این حشره بدلیل ناخوشایندی استفاده نشده و اکثر اوقات از معادل . انگلیسی اون استفاده کردم. من دکتر میرمحمدی هستم داروساز و در این پادکست تماما از مراجع معتبر پزشکی بعنوان منبع اطلاعاتی استفاده شده است. این پادکست متعلق به سایت داروچی هستش دسته محصولات ضد شپش در داروچیshenoto-ads
shenoto-ads