• 1 سال پیش

  • 153

  • 41:36

کارامل شانزدهم: چقدر بترسیم تا راحت زندگی کنیم؟

پادکست کارامل
0
0
0

کارامل شانزدهم: چقدر بترسیم تا راحت زندگی کنیم؟

پادکست کارامل
  • 41:36

  • 153

  • 1 سال پیش

توضیحات

ترس نوعی زنگ هشدار درونی در برابر خطر است. وقتی می ترسیم، بدن ما واکنشی فیزیکی نشان می دهد بنابراین می توانیم خطر را مدیریت کنیم. بدن ما یا برای مبارزه با این خطر آماده می شود و یا برای فرار از آن.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads