• 8 ماه پیش

  • 866

  • 01:05:25

کودکان قاتل

سایکوپاد
15
15
3

کودکان قاتل

سایکوپاد
  • 01:05:25

  • 866

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads