• 1 سال پیش

  • 2.2K

  • 45:34

ماجرای جنایت جودی اریس

سایکوپاد
24
24
9

ماجرای جنایت جودی اریس

سایکوپاد
  • 45:34

  • 2.2K

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود مناسب کودکان نیست و شامل توصیف صحنه ی قتل ،خشونت و محتوای جنسی است.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads