• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 42:08

قاتل دوچرخه سوار

سایکوپاد
5
5
3

قاتل دوچرخه سوار

سایکوپاد
  • 42:08

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads