• 8 ماه پیش

  • 864

  • 42:08

قاتل دوچرخه سوار

سایکوپاد
6
6
2

قاتل دوچرخه سوار

سایکوپاد
  • 42:08

  • 864

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads