• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 41:02

قاتل تبر به دست

سایکوپاد
11
11
8

قاتل تبر به دست

سایکوپاد
  • 41:02

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads