• 1 سال پیش

  • 1.2K

  • 20:37

اتوبوس وحشت

سایکوپاد
13
توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه ی قتل و خشونت است و ممکن است مناسب همه نباشد.


با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads