• 1 سال پیش

  • 1.4K

  • 01:00:52

خون آشام ساکرامنتو

سایکوپاد
12
12
10

خون آشام ساکرامنتو

سایکوپاد
  • 01:00:52

  • 1.4K

  • 1 سال پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads