• 8 ماه پیش

  • 1.1K

  • 01:00:52

خون آشام ساکرامنتو

سایکوپاد
11
11
10

خون آشام ساکرامنتو

سایکوپاد
  • 01:00:52

  • 1.1K

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این اپیزود شامل توصیف صحنه های قتل ، آدم خواری ، خشونت و تجاوز است و ممکن است برای همه مناسب نباشد.با صدای
بهزاد طهرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads