• 1 سال پیش

  • 127

  • 23:23

قسمت هشتم: استاد محمدعلی و مشکلاتش

مشیریه
0
توضیحات

از بدو ورود به انگلستان، استاد محمدعلی به حال خود رها شد و احدی به سراغ او نرفت. او با درک این‌ نکته که با وضعیت موجود ممکن است هیچگاه نتواند در انگلستان موفق به یادگیری حرفه و مهارتی شود، خود تصمیم گرفت تا نزد کارخانه‌ها و کارگاه‌های مهم آن زمان انگلستان کارآموزی کند. در این قسمت به سراغ استاد محمدعلی خواهیم رفت تا ببینیم او در انگلستان مشغول به چه کار شد


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads