• 1 سال پیش

  • 79

  • 01:32:18

قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
توضیحات

قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads