• 1 سال پیش

  • 89

  • 01:24:21

قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16

تدبر در سوره بقره (فسطاط)
0
توضیحات

قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads