• 1 سال پیش

  • 132

  • 10:12

آموزش رایگان مالیات -- قسمت بیست و یکم -- بررسی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱۱ الی ۲۹ ماده ۱

آموزش رایگان مالیات
4
4
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت بیست و یکم -- بررسی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱۱ الی ۲۹ ماده ۱

آموزش رایگان مالیات
  • 10:12

  • 132

  • 1 سال پیش

توضیحات

بررسی موردی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱۱ الی ۲۹ ماده ۱۴۸)


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads