• 1 سال پیش

  • 140

  • 11:59

آموزش رایگان مالیات -- قسمت بیستم -- بررسی موردی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱ الی ۱۰ ماده ۱

آموزش رایگان مالیات
2
2
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت بیستم -- بررسی موردی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱ الی ۱۰ ماده ۱

آموزش رایگان مالیات
  • 11:59

  • 140

  • 1 سال پیش

توضیحات

بررسی موردی هزینه های قابل قبول مالیاتی (بندهای ۱ الی ۱۰ ماده ۱۴۸)با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads