• 1 سال پیش

  • 133

  • 10:25

آموزش رایگان مالیات -- قسمت پانزدهم-- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آموزش رایگان مالیات
3
3
0

آموزش رایگان مالیات -- قسمت پانزدهم-- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آموزش رایگان مالیات
  • 10:25

  • 133

  • 1 سال پیش

توضیحات

طبق بند 4 و 5 ماده 1 ق.م.م اشخاص حقوقی مشمول مالیات هستند، در این پادکست قصد داریم به موضوعاتی همچون تکالیف و وظایف آنها بپردازیم.shenoto-ads
shenoto-ads