• 1 سال پیش

  • 0

  • 58:31
دوره تخصصی تفسیر - جلسه سوم

دوره تخصصی تفسیر - جلسه سوم

آکادمی بین المللی حکمت
0
دوره تخصصی تفسیر - جلسه سوم
  • 58:31

  • 0

  • 1 سال پیش

دوره تخصصی تفسیر - جلسه سوم

آکادمی بین المللی حکمت
0

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads