• 1 سال پیش

  • 1

  • 53:09
دوره تخصصی تفسیر - جلسه ششم

دوره تخصصی تفسیر - جلسه ششم

آکادمی بین المللی حکمت
0
دوره تخصصی تفسیر - جلسه ششم
  • 53:09

  • 1

  • 1 سال پیش

دوره تخصصی تفسیر - جلسه ششم

آکادمی بین المللی حکمت
0

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads