• 2 سال پیش

  • 1

  • 01:00:50

دوره تخصصی تفسیر - جلسه هفتم

دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن 1
0
0
0

دوره تخصصی تفسیر - جلسه هفتم

دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن 1
  • 01:00:50

  • 1

  • 2 سال پیش

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads