• 1 سال پیش

  • 34

  • 35:37
دوره تخصصی تفسیر - جلسه هجدهم

دوره تخصصی تفسیر - جلسه هجدهم

دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن 1
0
دوره تخصصی تفسیر - جلسه هجدهم
0
0

دوره تخصصی تفسیر - جلسه هجدهم

دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن 1
  • 35:37

  • 34

  • 1 سال پیش

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads