• 1 سال پیش

  • 0

  • 01:04:21
دوره تخصصی تفسیر - جلسه نهم

دوره تخصصی تفسیر - جلسه نهم

آکادمی بین المللی حکمت
0
دوره تخصصی تفسیر - جلسه نهم
  • 01:04:21

  • 0

  • 1 سال پیش

دوره تخصصی تفسیر - جلسه نهم

آکادمی بین المللی حکمت
0

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads