• 1 سال پیش

  • 2

  • 53:53
دوره تخصصی تفسیر - جلسه پنجم

دوره تخصصی تفسیر - جلسه پنجم

آکادمی بین المللی حکمت
0
دوره تخصصی تفسیر - جلسه پنجم
  • 53:53

  • 2

  • 1 سال پیش

دوره تخصصی تفسیر - جلسه پنجم

آکادمی بین المللی حکمت
0

توضیحات
دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن

با صدای
اساتید آکادمی حکمت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads