• 2 سال پیش

  • 25

  • 01:06

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - دوره ی ارزانی است

تولدی دیگر
1
1
0

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - دوره ی ارزانی است

تولدی دیگر
  • 01:06

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads