• 3 سال پیش

  • 27

  • 02:35

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - داغ تنهایی رهی معیری

تولدی دیگر
1
1
0

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - داغ تنهایی رهی معیری

تولدی دیگر
  • 02:35

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads