• 3 سال پیش

  • 61

  • 02:01

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - پاییز جان از اخوان ثالت

تولدی دیگر
2
2
0

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - پاییز جان از اخوان ثالت

تولدی دیگر
  • 02:01

  • 61

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads