• 3 سال پیش

  • 116

  • 01:50

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - وداع اخوان ثالث

تولدی دیگر
3
3
0

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - وداع اخوان ثالث

تولدی دیگر
  • 01:50

  • 116

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads