• 3 سال پیش

  • 22

  • 04:08

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - زمستان

تولدی دیگر
1
1
0

دختر پاییز گوینده سمیه آرزه - زمستان

تولدی دیگر
  • 04:08

  • 22

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجموعه شعر

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads