• 2 سال پیش

  • 26

  • 02:02

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - اسیر پنجه دردیم بیتو (شعر جلیل صفربیگی و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
2
2
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - اسیر پنجه دردیم بیتو (شعر جلیل صفربیگی و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
  • 02:02

  • 26

  • 2 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads