• 2 سال پیش

  • 25

  • 01:38

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - مادرم میگوید...(حسین احتشامی)

فصل عاشقی
7
7
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - مادرم میگوید...(حسین احتشامی)

فصل عاشقی
  • 01:38

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads