• 3 سال پیش

  • 27

  • 03:39

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - ساعات عمر من (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
5
5
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - ساعات عمر من (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
  • 03:39

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads