• 3 سال پیش

  • 34

  • 02:54

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - تو مادری کردی (شعر مجید تال و دکلمه مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
3
3
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - تو مادری کردی (شعر مجید تال و دکلمه مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
  • 02:54

  • 34

  • 3 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads