• 1 سال پیش

  • 2

  • 07:32
قرارداد های نوین - 18.لیست تبادل یا ESP list

قرارداد های نوین - 18.لیست تبادل یا ESP list

کسب ایرانی
0
قرارداد های نوین - 18.لیست تبادل یا ESP list
  • 07:32

  • 2

  • 1 سال پیش

قرارداد های نوین - 18.لیست تبادل یا ESP list

کسب ایرانی
0

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads