• 1 سال پیش

  • 1

  • 07:05
قرارداد های نوین - 11.اولویت در اصول قرارداد

قرارداد های نوین - 11.اولویت در اصول قرارداد

کسب ایرانی
0
قرارداد های نوین - 11.اولویت در اصول قرارداد
  • 07:05

  • 1

  • 1 سال پیش

قرارداد های نوین - 11.اولویت در اصول قرارداد

کسب ایرانی
0

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads