• 1 سال پیش

  • 0

  • 10:32
قرارداد های نوین - 11.مسایل حقوقی

قرارداد های نوین - 11.مسایل حقوقی

کسب ایرانی
0
قرارداد های نوین - 11.مسایل حقوقی
  • 10:32

  • 0

  • 1 سال پیش

قرارداد های نوین - 11.مسایل حقوقی

کسب ایرانی
0

توضیحات
مشکل دنیای امروز تامین منابع است»»»»در اقتصاد سرمایه داری پاسخ پول است... اما در قرارداد های نوین منابع پولی در درجه آخر قرار دارند.

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads