• 2 سال پیش

  • 10

  • 11:07
چرخه ی اقتصاد - منابع ۱_سه سطح منابع

چرخه ی اقتصاد - منابع ۱_سه سطح منابع

کسب ایرانی
0
چرخه ی اقتصاد - منابع ۱_سه سطح منابع
0
0

چرخه ی اقتصاد - منابع ۱_سه سطح منابع

کسب ایرانی
  • 11:07

  • 10

  • 2 سال پیش

توضیحات
اقتصاد همانند تمام سیستم های طبیعی اعم از چرخه باران، چرخه خونی و عصبی بدن، چرخه حیات و... یک مسیر نیست بلکه یک چرخه است

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads