• 3 سال پیش

  • 16

  • 17:46

چرخه ی اقتصاد - تحلیل اجمالی چرخه اقتصاد

کسب ایرانی
0
0
0

چرخه ی اقتصاد - تحلیل اجمالی چرخه اقتصاد

کسب ایرانی
  • 17:46

  • 16

  • 3 سال پیش

توضیحات
اقتصاد همانند تمام سیستم های طبیعی اعم از چرخه باران، چرخه خونی و عصبی بدن، چرخه حیات و... یک مسیر نیست بلکه یک چرخه است

با صدای
میثم حق جو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads